Mi currículum

Minerva San Nicolás Pareja

Enfermera

Conocimientos
Formación
Experto en pràctica avanzada de enfermería en la atención de persones con heridas crónicas y complejas. 2021
Diplomado especialista internacional en coaching de salud y benestar. 2021
Alimentació saludable a les diferents etapes de la vida. 2021
Mindfulness per a la promoció de la salut. 20h 2020
Infermeria i farmacologia avançada 2020
Covid-19: Gestió de la incertesa.2ed.  2020
Covid-19: Clínica i tractament.2ed.  2020
Covid-19: Ventilació mecànica invasiva i no invasiva.2ed. 2020
Covid-19: Microbiologia.2ed. 2020
Covid-19: Introducció, epidemiologia, mesures de prevenció i protecció.2ed. 5h 2020
Competències per l’exercici professional sanitari saludable i la qualitat assistencial: Comunicació interpersonal.  2020
Curso de especializacion en psicosomatica y epigenetica en psicoteràpia con caràcter de posgrado. 20 meses (226h) 226
Formació de formadors – Itinerari Tutorització 2019
Eines bàsiques de comunicació amb els pacients. 9h 2019
Bones practiques clíniques: formació per a investigadors i coinvestigadors. 14h 2019
Utilització del mòdul d’administració farmacològica electrònica desde l’ETC d’HCIS. Perfil infermeria. 8h 2018
Curso de comunicación emocional
La mediación en la resolució de conflictos. 200h 2018
Indicacions per a la transfusió segura de la sang i dels components sanguinis. 2ed. 8h 2018
Curso de traqueostomia 2018
Curso de precauciones para evitar transmisiones a los centros de Trabajo. 4h 2018
Comunicación positiva en ambientes sanitarios. 20h          2018
Actuació d’infermeria al postoperatori immediat 2018
Gestion de la intel·ligència emocional. 5h 2017
Flebitis Zero. 3.06 creditos 2017
Les polítiques d’igualtat a la corporació 10h 2016
Actualització de procediments quirúrg¡cs de peu i turmell 2016
lntroducció o l’osteosíntesi de fractures 2016
Actualització en cures d’infermerio ol pacient quirúrgic 2016
Desarrollo de Competencias Personales 2016
Dispositius de teràpia inhalada a la malaltia obstructiva. Sindrome apnees del son i malaltia cardiovascular. Valoració de les proves d’al.legia a assistència primaria. Infecció neumococica. Intervenció sobre el tabaquisme. 4h
Confidencialitat i Protecció de dades (LOPD) 2015
Actualització de les cures infermeres al pacient intervingut de cirurgia toràcica (1o edició) 2015
Actualització de les cures infermeres al pacient intervingut de cirurgia urologica 2015
Formació per a la utilització del programa informàtic de l’estació de treball clínic d’infermeria HCIS 3.10 2014
Curs de disfàgia per infermeres 2014
Bones pràctiques clíniques: formació per d investigadors 2014
Actualització en processos assistencials per infermeria quirúrgica 2014
Actualització per infermeres en la curo del malalt hospitalitzat en tractament substitutiu renal Hemodiàlisi  2014
Curs de Suport Vital lmmediat de I’adult 2013
Curs de suport vital bàsic + DEA. 6h 2013
Curso de infermero/a experto/a en indicación, uso y autorización de medicamentós y productos sanitarios en cuidados generales de infermeria y T.I.C. 300h
actualització en cures infermeres al pacient ostomitzat 2012
Curs de ECG basic 2008
Curso sobre la higiene de manos durante la atención sanitaria. 6h 2014
Patologia Cardiovascular. 300h  2014
Cirugia menor ambulatòria para enfermería. 190h 2014
Cirugia menor y cuidados de infermeria en tumoraciones, quemaduras y traumatismes. 40h 2014
Rol de infermeria en cirugia menor específica. Actualización en técnicas de sutura. 50h 2014
Actualización en cirugia menor para infermeria: evidencias, conocimientos y competencias. 50h 2014
Rehabilitación y farmacologia en patologia arterial y venosa. 100h 2014
Cuidados de pacientes con alteracions arteriales y venoses para infermeria. 100h 2014
Cuidados estandarizados de infermeria del paciente con isquèmia e hipertension. 100h 2014
Cuidados enfermeros en la unidad quirúrgica y anestesia. 79h 2012
Atención de infermeria en instrumentación quirúrgica, cirugia ambulatòria y urgències quirurgicas. 79h 2012
Aplicación infermera de técnicas en urgències y emergències I. 100h 2012
Aplicación infermera de técnicas en urgències y emergències II. 100h 2012
Intervencioes infermeres ante catàstrofes. 100h 2012
Puesta al dia en infermeria sobre UCI. 100h 2011
Cuidados y actuación de infermeria en UCI con pacientes con patologia digestiva. 75h 2011
Cuidados y actuación de infermeria en UCI con pacientes con patologia respiratoria. 75h 2011
Cuidados y actuación de infermeria en UCI con pacientes con patologia cardiovascular. 75h 2011
Atención de enfermería ante el paciente drogodependiente. 100h 2009
Actualización y farmacologia sobre el alcoholismo. 100h 2009
Tratamiento farmacologico y psicologico del alcoholisme. 100h 2009
Cuidados de infermeria al paciente hipertenso y urgències hipertensivas 75h 2009
Etiologia y diagnostico de la hipertension arterial 80h 2009
Tratamiento farmacologico y complicacions de la hipertension arterial 70h 2009
Cuidados de infermeria en urgencies y emergencies I 100h 2008
Cuidados de infermeria en urgencies y emergencies II 100h 2008
Cuidados de infermeria en urgencies y emergencies III 100h 2008
Actualizacion en infermeria laboral I 100h 2008
Actualizacion en infermeria laboral II 100h 2008
Planes de cuidados en infermeria de salud mental y psiquiàtrica. Formacion continuada. 100h 2008
Enfermeria pediàtrica 125h 2007
Asistencia a Congresos
2o congreso nacional multidisciplinar COVID19 de las sociedades cientificas de España. 12-16 abril 2021
World hospital at home congress 5-6 abril 2019 Madrid. Internacional
3º congres de la SISCCOT 30-31 maig 2019 andorra Nacional
Investigació i docència infermera CSPT. 20 juny 2019. 4,5h
Stop-LPP. 10 desembre 2019. 2,75h
Atenció multidisciplinar en el tractament antibiòtic domiciliari endovenós. 15 maig 2019. 3,15h
La infermera en positiu, reil.lusionar-se pel treball. 20 març 2019. 4.5h
14o congreso nacional  SEHAD (logroño) 10-11 mayo 2018
XVI jornada de la societat catalana de cirurgia major ambulatòria i 20 anys de cirurgia major ambulatòria del centre quirúrgic ambulatori de l’hopital de Sabadell. 4 maig 2018. 4h
European congress of central sensitivity syndrome. 17 nov 2017. 10h
Infermeria i dret en el dia a dia. 7 juny 2017. 5h.
Internacional council of nurses. 27 may-1 june 2017. 13 credits
3º taller institucional iberico de psicoteràpia somàtica en biosíntesis 17-19 febrero 2017 Lisboa
Jornada nacional de prevencion de riesgos laborales: Riesgo psicosocial en el ambito sanitario. Violencia laboral. 28 abril 2017. 4h
V jornades nacionales SEHAD: retos en infermeria y pacientes cronicos. 21 abril 2017.
Congreso nacional de reproduccion assistida. 22-23 noviembre 2016. 13.50h
Conocimientos emocional. Psicosomatica y su Puente con la epigenetica. 24 octubre 2016. 8h
3a jornades nacionales del paciente con demencia. 17-18 noviembre 2016. 13.50h
13o congreso de la SEHAD.(las palmas de gran canarias) 21-23 abril 2016.
Jornada 25è aniversari API Parc Tauli: temps per cuidar i cuidar-nos. 6 maig 2015. 7h
2º Jornada de la societat Catalano-Balear D’hospitalización Domiciliaria. 29 oct 2015. 7.5h
1ºJornada de la societat Catalano-Balear D’hospitalización Domiciliaria. 6 nov 2013. 7h

Master y posgrados
Màster Universitari en Nutrició i Salut per la Universitat Oberta de Catalunya. 2020.
Posgrado de especializacion en psicosomatica y epigenetica en psicoteràpia. 20 meses (226h)

Acreditació infermera per a l’exercici de la indicació, ús i autorització de dispensació de medicaments i productes sanitaris d’ús humà.

Docencia
Tutor clínic  (pràcticum especialitzat III) dels alumnes del Grau en infermeria per escola universitària Gimbernat (UAB). 2020-2021.
Tutor clínic dels alumnes del Grau en infermeria per escola universitària Gimbernat (UAB). 2016- 2017.
Tutor clínic dels alumnes del Grau en infermeria per la universitat internacional de Catalunya. 2012- 2014.
Atenció integral d’infermeria al malalt fràgil. Postgrau 2013 – 2014.
Atenció integral d’infermeria al malalt fràgil. Postgrau 2012 – 2013.
Coordinación/promoción cursos
Coordinadora del curso avanzado de eliminación del estrés laboral. (2ºED) tarde. 16-01/31-01 -2019. 15h
Coordinadora del curso avanzado de eliminacion del estrés laboral. (1ºED)mañana. 16-01/31-01 -2019. 15h
Coordinadora del curso Acoso psicologico en el Trabajo (mobbing) (3ºED). 2018. 100h
Coordinadora del curso comunicación positiva y en ambientes de trabajo (4ºED). 2018. 20h
Coordinadora del curso Acoso psicologico en el Trabajo (mobbing) (2ºED). 2018. 100h
Coordinadora del curso provencion de riesgos laborales. Cuidados en planta (2ºED). 2018. 500h
Coordinadora del curso Fluidos corporales y dispositives sanitarios. 14-15 junio 2018. 8h
Coordinadora del curso de actualización en los cuidados de enfermería dirigides a las persones con ostomías de eliminacion. 10-12- 2018. 4h
Coordinadora del curso Acoso psicologico en el Trabajo (mobbing) (1ºED). 2017-2018. 100h
Coordinadora del curso provencion de riesgos laborales. Cuidados en planta (1ºED). 2017-2018. 500h
Coordinadora del curso comunicación positiva y en ambientes de trabajo (3ºED). 2017-2018. 20h
Investigación
EMIRTHAD: estudi maneig inefectiu del regim terapèutic en hospitalització domiciliaria.
El rol enfermero permite assumir pacientes agudos en el ámbito del domicilio con un alto grado de satisfacción.
Impacte de la visita prequirurgica d’infermeria en el benestar del pacient davant d’un procés quirúrgic CSPT
Impacto en los pacientes de las actividades de apoyo emocional de las enfermeras durante el ingreso hospitalario con diagnóstico COVID-19
Impacto en los pacientes de las actividades de apoyo emocional de las enfermeras durante el ingreso hospitalario con diagnóstico COVID-19
Ponencias
Ponente en la charla titulada paciente onco-hematolgico con quimioteràpia en HAD en el 15a congreso nacional de la SEHAD. 29-oct-2021 (1er signant)
Ponent en la jornada virtual del dia de la infermera en el Parc Tauli 12-maig-2021    (1er signant)                                                                                                                                                                                            
Ponencia en la 3º jornada de infermeria en cirugia en Madrid el 7-junio 2019
Presentaciones Nacionales
poster “uso de aposito superabsorbente en control de herida muy exudativa.” presentado en el XIII simposio nacional sobre ulceras por presión y heridas cronicas el 10-12 noviembre  2021
poster “ulceras por calcifilaxis curades por hospitalización a domicilio en combinación con tratamiento endovenoso.” presentado en el 15º Congreso nacional de la SEHAD el 29 septiembre al 1 octubre 2021
poster “Atención a pacientes con neumonia SARSCORV2 en domicilio evitando la transmision.” presentado en el 2º Congreso nacional multidisciplinar COVID19 de las sociedades cientificas de España. el 12-16 abril 2021
poster “SARS-Corv2: cambio de paradigma en atención al paciente en tratamiento quimioterapico” presentado en el 2º Congreso nacional multidisciplinar COVID19 de las sociedades cientificas de España. el 12-16 abril 2021
poster “el sistema assistencial de hospitalización a domicilio duratne la pendemia Sars CorV2.” presentado en el 2º Congreso nacional multidisciplinar COVID19 de las sociedades cientificas de España. el 12-16 abril 2021
poster “Unidad de hsopitalización domiciliaria clave para detectar situacions de mal manejo terapeutico sin diagnostico medico en pacientes cronificados” presentado en el 9º Congreso nacional de la Sociedad Española de Heridas. el 27-29 febrero 2020
ulceres cròniques per calcifilaxis curades per Hospitalització A Domicili en combinació amb tractament endovenós. 3r Congrés Catalá d’lnfermeria Traumatológica SICCOT 30-31 de maig de 2019
experiencia de terapia negativa de un solo uso en pacientes de hospitalización a domicilio intervenidos de qutste piloi{idal 3u Jornada de Enfermería en Cirugía, celebrada en Madrid e1 07 de junio de 2019
poster “El rol enfermero permite assumir pacientes agudos en el ámbito del domicilio con un alto grado de satisfacción” presentado en la jornada l de investigacion y docència infermera CSPT. el 20 junio 2019
poster “Se pueden assumir pacientes agudos en el ámbito del domicilio con un alto grado de satisfacción.” presentado en el 14º Congreso nacional de la SEHAD (logroño) el 10-11 mayo 2018
poster “la gestion de la pròpia salud entre pacientes intervenidos con cirugia fastrack en hospitalizacion a domicilio.” presentado en el 14º Congreso nacional de la SEHAD (logroño) el 10-11 mayo 2018
poster “la continuidad assistencial favorece la practica de cirugia fast-track con alto grado de satisfaccion del paciente.” presentado en el 13º Congreso nacional de la SEHAD (las palmas de gran canaria) el 21-23 abril 2016
poster “indentificacion de las causes de uso inadecuado del regiment terapeutico cronicó en pacientes que presenten falta de adherència al tratamiento.” presentado en el 12º Congreso nacional de la SEHAD (Burgos) el 5-7 junio 2014
poster “programa educativo de autoadministracion de nutricion parenteral en domicilio.” presentado en las III jornadas nacionales de la SEHAD (Bilbao) el 20 abril 2013.
Presentaciones Internacionales
poster “continuïtat assistencial entre una unidad de hospitalización convencional y una unidad de hospitalización a domicilio” presentado en el Congreso internacional virtual de la SEECIR el 28-29 octubre 2021
poster “Hospitalizació a domicilio: ¿Que hacemos?” presentado en el Congreso internacional virtual de la SEECIR el 28-29 octubre 2021
poster “impacto de la visita prequirurgica infermera en el benestar del paciente delante de un proceso quirurgico” presentado en el XXIII encuentro internacional de investigacion en cuidados (23º internacional nursing research conference) el 20-22 noviembre 2019
poster “assessment in hospitalization at home of the ineffective management of the therapeutic regime in chronic patients. Emitthad study.” presentado en el 1º world hospital at home congres (internacional)  el 5-6 abril 2019
poster “teràpia de desbridamiento larval (TDL) en ulcera mixta. Abordaje enfermero.” presentado en el Congreso internacional de enfermeras el 27-mayo/01-junio  2017
poster “El rol enfermero permite assumir pacientes agudos en el ámbito del domicilio con un alto grado de satisfacción.” presentado en el Congreso internacional de enfermeras el 27-mayo/01-junio  2017
Comité organizador jornada
jornada internacional sobre transtorno espectro autista y asperger.17 oct 2018. 4.5h
jornada internacional de inteligencia emocional. 22 nov 2018 4.50h
Publicaciones
publicacion titulada “continuidad assistencial entre una unidad de hospitalizacion convencional y una unidad de hospitalizacion a domicilio”. En la publicacion digital oncline congreso internacional virtual de infermeria en cirugia. 2021.
publicacion titulada “Utillzacion de la Terapia de Presión Negativa (TPN) de un Solo Uso en Heridas Predehiscentes en una Llnidad de Hospitalización Domiciliaria ” 3º jornada nacional de SEECIR 7 junio 2019.  2021.
publicacion titulada «experiencia de terapia negativa de un solo uso en pacientes de hospitalización a domicilio intervenidos de quiste pilonidal»3º jornada nacional de SEECIR 7 junio 2019.  2021.
publicacion titulada “el sistema assistencial de hospitalización a domicilio durante la pendemia Sars CorV2..”. En la Open respiratory archives. Internacional.  2021.
publicacion titulada “SARS-Corv2: cambio de paradigma en atención al paciente en tratamiento quimioterapico..”. En la Open respiratory archives. Internacional.  2021.
publicacion titulada “Atención a pacientes con neumonia SARSCORV2 en domicilio evitando la transmision.”. En la Open respiratory archives. Internacional.  2021.
editorial en la revista internacional Instituto Medico e Investigación en el num 01 pag 02 el 17 octubre 2018
publicación “abordaje enfermero, teràpia de desbridamiento larval (TDL) en úlcera mixta” en la revista internacional Instituto Medico e Investigación en el num 01 pag 24 el 17 octubre 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
publicación “en primera persona. Entrevista con Angie Rosales, fundadora de pallapupas” en la revista internacional Instituto Medico e Investigación en el num 01 pag 18-21 el 17 octubre 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Directora de contenidos, miembro del comitè de redaccion y comitè cientifico  en la revista internacional Instituto Medico e Investigación. 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Pertenencia a Sociedades científicas
Miembro Sociedad Española de Hospitalización a Domicilio (nº 515)
Socio adjunto acade3mia de ciències mediques i de la salud de Catalunya i de balears